Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis zet bij de begeleiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt de PiëzoMethodiek in.

De PiëzoMethodiek is gericht op het bevorderen van de participatie en ontwikkeling van mensen die daar behoefte aan hebben. De methodiek werkt met verschillende fasen waarin competenties en doelen van deelnemers centraal staan. Deze werkwijze sluit aan bij de manier waarop Het Warenhuis de bijna 100 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op dit moment al begeleidt. Met het inzetten van de PiëzoMethodiek wordt sturen en volgen van de ontwikkeling van de medewerkers uitvoeriger gestructureerd.

Samen met Stichting Libertas Leiden, Stichting Radius, Stichting Lumen en iDoe is Het Warenhuis een Piëzo-uitrolorganisatie in Leiden. Hierdoor ontstaat een netwerk van nauw samenwerkende organisaties.
Die samenwerking is noodzakelijk voor het slagen van de aanpak. Begeleiders en hulpverleners spreken dan dezelfde taal en kunnen elkaar aanvullen.

Piezo logo

Copyright © Kringloopbedrijf Het Warenhuis | All rights reserved