Hoofdlijnen beleidsplan 2018

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2018 zijn onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen:

  • Het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen.
  • Dienstverlening.
  • Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en het begeleiden van medewerkers.

Het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen

Goederen worden zowel huis aan huis opgehaald als door burgers ingeleverd bij Het Warenhuis of bij één van de milieustraten in de regio.
Ingezamelde goederen worden beoordeeld op herbruikbaarheid en gesorteerd op productcategorie. Vervolgens worden producten verkoop-klaar gemaakt met als resultaat:

  • Een zo hoog mogelijk volume herbruikbare goederen verkopen in onze winkels.
  • Materiaalhergebruik in eigen werkplaats voor reparatie
  • Een zo laag mogelijke restfractie
  • Materiaal hergebruik door verkoop van restfracties een derden
  • Zoveel mogelijk scheiden van restfracties

Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het verzorgen van de inzameling van goederen, het beheer van FF=FW en het uitvoeren van incidentele werkzaamheden op speciaal verzoek. Dit kan voor onze huidige samenwerkingspartners zijn maar ook voor nieuwe partners.

Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en het begeleiden van medewerkers

De bovengenoemde werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn voornamelijk medewerkers die elders een dienstverband hebben, in opleiding zijn of in een naar werk gericht ontwikkelingstraject zitten. Onze taak is om deze medewerkers op professionele wijze te begeleiden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar ons complete bedrijfsplan 2018.

Copyright © Kringloopbedrijf Het Warenhuis | All rights reserved