Bestelbus Het Warenhuis heeft de oude dieseltrucks vervangen door twee gloednieuwe bussen op groen gas. Groen gas wordt onder andere gemaakt uit biomassa als rioolslib, mest en GFT. In de nabije toekomst kan het ook uit zonne- en windenergie worden gemaakt.
Groen gas is de enige biologische brandstof die niet concurreert met de voedselproductie omdat geen landbouwgrond in beslag genomen wordt.

Copyright © Kringloopbedrijf Het Warenhuis | All rights reserved