Waarom een keurmerk?

Iedere opkoper mag zichzelf kringloopbedrijf noemen. Maar sommige kringloopbedrijven willen meer doen dan geld verdienen met de verkoop van gebruikte spullen.

Die kringloopbedrijven willen zich inzetten voor mens en milieu. Ze bieden mensen een werkplek die bij een regulier (commercieel) bedrijf moeilijk aan een baan kunnen komen. En met de verkoop van spullen willen ze voorkomen dat herbruikbare goederen naar de verbrandingsoven gaan. Daarnaast zorgen ze voor een milieuvriendelijke afvoer van restmaterialen (afval).

Om voor iedereen duidelijk te maken welke kringloopbedrijven zich op een professionele manier inzetten voor mens en milieu heeft de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) het keurmerk in het leven geroepen.

 

Waar moet een kringloopbedrijf aan voldoen om het keurmerk te krijgen?

Het bedrijf moet een veilige werkplek zijn. Alle ARBO-richtlijnen moeten door de medewerkers nageleefd worden. Dat betekent natuurlijk veiligheidsschoenen en -hesje aan. Maar ook dat de nooduitgangen altijd vrij zijn, er geen troep of apparaten op de grond liggen en dat de brandblussers bereikbaar zijn.

De medewerkers moeten werken volgens de regels van het bedrijf. Werken volgens vaste regels zorgt voor veiligheid en een goede inwerking van nieuwe mensen. Iedereen, inclusief de directie, moet vervangbaar zijn zonder dat het bedrijf daar schade van ondervindt.

De financiën moeten op orde zijn. Er mag niet gesjoemeld worden met cijfers. Goederen en geld moeten goed geregistreerd worden.

 

Audit bij Het Warenhuis

Op vrijdag 15 juli 2016 zijn de officiële auditors, ingeschakeld door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, een hele dag op bezoek geweest. Deze auditors komen uit de kringloopbranche en zijn opgeleid om keurmerk-controles uit te voeren. Ze lopen rond en praten met de medewerkers. Ze stellen vragen over het werk, de regels, gebruikte formulieren en veiligheid. En ze kijken of alles op de werkvloer in orde is.

Ze praten met de directie over de boekhouding en de milieueisen. Op de administratie kijken ze naar de registratie van gegevens, bijvoorbeeld ziekte- en werkuren.

Aan het einde van de dag kwam het verlossende woord: Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis is cum laude (met lof) geslaagd voor het keurmerk.

Om het jaar wordt de volledige, complete audit herhaald en moet het keurmerk opnieuw verdiend worden. In de tussenliggende jaren wordt met een korte audit gecontroleerd of alles nog steeds volgens de protocollen verloopt.

 

Copyright © Kringloopbedrijf Het Warenhuis | All rights reserved